Công văn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 BÁO CÁO CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM 2018 13-01-2018 Tải về
2 6072/BGDĐT- CNTT 04-09-2013 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014 Tải về
3 53/2012/TT-BGDĐT 20-12-2012 Thông tư 53 của Bộ GD&ĐT Tải về
4 THÔNG TƯ 22/2016 ngày 22 tháng 9 năm 2016 Thông tư 22/2016 bổ sung, sửa đối một số điều về đánh giá học sinh tiểu học Tải về
5 Văn bản 03 hợp nhất ban hành ngày 28-9-2016 Tải về