NỘI QUY TRƯỜNG HỌC

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

PHÒNG GD HYỆN ĐẮK RLẤP TRƯỜNG TH HÀ HUY TẬP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: QĐ-TH Quảng Tín, ngày tháng 9 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
V/v ban hành Nội quy trường học năm học 2016 – 2017
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC HÀ HUY TẬP

Căn cứ Điều lệ trường tiểu học, ban hành kèm theo quyết định số 41/2010/QĐ- BGD ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo;
Căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ năm học và đặc điểm, tình hình thực tế của nhà trường;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Nội quy trường học năm học 2016 – 2017 của trường tiểu học Hà Huy Tập.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ học năm học 2016 – 2017 những nội quy trước đây trái với nội quy này đều bãi bỏ.
Điều 3: Toàn thể các cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh trường Tiểu học Trần Phú chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
– PGD (B/C)
– Lưu VT
HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Xuân Vinh

NỘI QUY TRƯỜNG HỌC
Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG:
Điều 1: Mục đích
Quy định giờ giấc, trang phục, tác phong làm việc, cách thức giao tiếp, ứng xử trong môi trường giáo dục. Đảm bảo văn hóa công sở trong nhà trường, thực hiện một môi trường giáo dục xanh, sạch, đẹp và văn minh học đường trong khuôn viên Nhà trường.
Điều 2: Đối tượng áp dụng:
Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh đang công tác, học tập tại trường Tiểu học Hà Huy Tập.
Chương II: ĐỐI VỚI HỌC SINH
Điều 3: Về giờ giấc: Học sinh có mặt ở trường:
Buổi sáng: Từ 06h45 đến 10h 30
Buổi chiều: Từ 13h45 đến 16h 30
Học sinh bán trú ở trường từ 06h 45 đến 16h 30.
Bắt đầu từ tháng 9 truy bài theo kế hoạch của nhà trường.
Điều 4: Về chuyên cần:
Đi học đầy đủ từ thứ Hai đến thứ Sáu.
Tham gia các hoạt động do nhà trường tổ chức.
Nghỉ học phải có Phụ huynh (cha hoặc mẹ) đến trường xin phép hoặc phải có giấy xin phép của cha mẹ học sinh tới giáo viên chủ nhiệm lớp. Nếu không thể đến trường, Phụ huynh phải gọi điện xin phép Giáo viên chủ nhiệm.
Điều 5: Về đồng phục:
Đồng phục sáng thứ Hai đến thứ Sáu (Áo trắng, quần đen hoặc xanh đen đồng phục có in logo của trường, đi giầy dép nghiêm chỉnh, trời giá lạnh cần có áo lạnh màu, lôgô quy định chung của toàn trường), ngày học thể dục được đồng phục đồ thể dục có Logo của trường.
Những ngày còn hoạt động ngoài giờ lên lớp: Yêu cầu học sinh mặc thoải mái, nghiêm túc theo từng ngày lễ, ngày hoạt động.
Điều 6: Đầu tóc:
Nữ : Đầu tóc gọn gàng, không cắt nhiều tầng, uốn, nhuộm tóc khác màu đen.
Nam : Đầu tóc gọn gàng; không cắt đầu đinh, không cạo trọc, chải mái cao, không nhuộm tóc khác màu đen.
Mỗi học sinh phải có 01 cặp sách (hoặc balo) đựng sách vở, dụng cụ học tập.
Điều 7: Nội quy trường học:
1. Nội quy lớp học:
Đi nhẹ nhàng, không gây tiếng động.
Không mang thức ăn, nước ngọt …vào phòng học hoặc trong trường
Chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa, dụng cụ học tập khi vào lớp, hoàn thành các nhiệm vụ được giao trước khi vào lớp.
Chỉ được phát biểu hoặc ra ngoài khi Giáo viên cho phép.
Không được viết, vẽ bậy, làm bẩn lên bảng lớp, tủ, bàn ghế, tường…
2. Nội quy sinh hoạt nhóm:
Chỉ tranh luận, không tranh cãi.
Tôn trọng ý kiến của thành viên trong nhóm.
Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được Trưởng nhóm phân công.
Chia sẻ ý kiến trong nhóm.
Thống nhất ý kiến, rồi ghi kết quả thảo luận lại.
5. Nội quy Phòng các phòng học bộ môn, thư viện:
Tuân thủ nghiêm túc nội quy phòng học và hướng dẫn của Giáo viên, cán bộ thư viện.
Giữ gìn trật tự và vệ sinh chung.
6. Nội quy Hội trường (Văn phòng):
Không mang thức ăn, thức uống vào Hội trường.
Không viết, vẽ bậy lên bàn ghế, tường.
Giữ gìn tài sản chung.
Xếp ghế ngay ngắn trước khi rời chổ ngồi, rời phòng họp.
Điều 8: Về vệ sinh trường lớp.
Biết giữ vệ sinh chung, gom rác, bỏ rác đúng nơi quy định.
Không vứt đồ ăn, nước uống bừa bãi trong bàn, lớp, hành lang và trong khu vực trường, các phòng học khác.
Biết giữ gìn và bảo vệ tài sản trường, lớp, các phòng thực hành khác.
Điều 9: Thái độ ứng xử, giao tiếp:
Lễ phép với thầy cô, cán bộ, nhân viên trong trường, khách ra vào trường.
Hoà nhã với bạn bè trong lớp, trong trường.
Biết tôn trọng bản thân và cư xử đúng mực với mọi người.
Biết giúp đỡ bạn bè trong lớp, trong trường khi gặp khó khăn, hoạn nạn.
Không nói tục, chửi thề.
Biết nói lời “Cảm ơn”, “Xin lỗi” với người khác khi được người khác giúp đỡ hoặc bản thân mình có lỗi.
Xưng hô với bạn “ Gọi bạn bằng bạn, hoặc tên, xưng mình, tớ”, với các anh chị lớp trên: Gọi anh (chị) xưng em; Với các em lớp dưới: Gọi em xưng anh (chị).
Điều 10: Các hành vi học sinh không được làm:
Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể của thầy cô, cán bộ, nhân viên và học sinh trong nhà trường .
Gian lận trong học tập, kiểm tra, hội thao, hội thi…
Đánh nhau, gây rối trật tự, an ninh trong nhà trường và nơi công cộng.
Chạy nhảy trên thảm hoa sân trường. Leo trèo cây, bàn ghế, bờ rào, cổng trưởng.
Điều 11: Quy định về việc xử lý vi phạm:
1. Vi phạm chuyên cần:
Hàng ngày đội cờ đỏ đi kiểm tra, ghi tên các bạn nghỉ học không lý do, lớp trực nhật chưa sạch trừ điểm thi đua của lớp, các vi phạm quy định. Qua đó giáo viên chủ nhiệm đánh giá hạnh kiểm của học sinh vi phạm.
2. Đánh nhau: Tùy mức độ nhà trường có mức phạt thích hợp.
3. Vi phạm nội quy có hệ thống:
Làm bản kiểm điểm với những lỗi mắc lần đầu hoặc lần thứ hai. Phê bình trước lớp, mời phụ huynh làm cam kết. Mời công an xã vào giải quyết

Chương 3: ĐỐI VỚI CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
Điều 12: Trang phục
Trang phục lên lớp, làm việc: Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động khi lên lớp hoặc làm việc phải ăn mặc kín đáo lịch sự, gọn gàng trang nhã, đi giầy hoặc dép có quai hậu, đeo bảng tên.
Đối với Nam: Trang phục quần tây, quần kaki, áo sơ mi, bỏ áo trong quần, có dây thắt lưng, đeo cavat (vào ngày thứ Hai hang tuần) theo quy định đeo bảng tên..
Đối với nữ: Trang phục quần tây, quần kaki, váy dài, đầm, cúp công sở dài, áo sơ mi, áo dài (mặc áo dài vào thứ 2 hàng tuần)
Điều 13: Giờ làm việc.
Buổi sáng: Bắt đầu từ 07h00 đến 10h 30.
Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h 30
Điều 14: Giao tiếp, ứng xử
Đi nhẹ nói khẽ, nói năng lịch thiệp, văn minh. Không xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, người lao động và học sinh.
Cán bộ CNV nhiệt tình hướng dẫn và giúp đỡ khách đến liên hệ công tác.
Khi thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động phải thực hiện đúng các nội quy của pháp luật về nhiệm vụ và quyền hạn được giao.
Không được có thái độ hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà trong quan hệ giải quyết công việc.
Với đồng nghiệp có thái độ trung thực, thân thiện, hợp tác.

Chương IV: TRÁCH NHIỆM
CỦA CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG
VÀ HỌC SINH
Điều 15: Trách nhiệm giữ gìn tài sản của nhà trường
Cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh phải có trách nhiệm bảo quản tài sản, trang thiết bị của nhà trường. Giữ gìn môi trường học tập, làm việc trong lành, sạch đẹp.
Thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh chung, bỏ rác đúng nơi quy định. Thực hiện tiết kiệm điện nước khi sử dụng;
Ngăn ngừa, cảnh giác và phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm nội quy nhà trường và pháp luật của nhà nước, báo cáo cho các đơn vị chức năng để xử lý;
Giữ gìn tài sản, trang thiết bị trên các lớp học, phòng học bộ môn và các phòng chức năng khác đảm bảo, luôn sạch đẹp;
Nếu làm mất mát, hư hỏng tài sản của nhà trường thì tùy theo mức độ để bồi thường thiệt hại.
Điều 16: Những hành vi không được làm
Gây bè phái cục bộ, gây mất đoàn kết nội bộ tập thể và trong trường;
Sao in và phát hành các tài liệu học tập trái với quy định của nhà trường và pháp luật;
Lợi dụng việc đến lớp, nơi làm việc để tuyên truyền, phổ biến những nội dung trái với chính sách, quan điểm của Đảng và Nhà nước, Nội quy của Nhà trường;
Tự ý di chuyển trang thiết bị, tài sản ra khỏi vị trí đã sắp xếp và lắp đặt trong phòng. Không đứng lên bàn ghế, trèo cây… Làm bẩn, mất vệ sinh dưới mọi hình thức lên các trang thiết bị như: Bàn ghế, bảng viết, màn chiếu, trường, sàn nhà, sân…
Mang theo các chất cháy, chất gây nổ, độc hại, các loại vũ khí, hung khí vào trường;
Gây gổ, đánh nhau hoặc kích động đánh nhau, tổ chức các băng nhóm, tụ tập gây mất trật tự dưới bất kỳ hình thức nào;
Làm hư hỏng tài sản, trang thiết bị giảng dạy và học tập…

Chương V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 17: Điều khoản thi hành
Những nội quy trước đây trái với nội quy này đều bãi bỏ.
Điều 18: Tổ chức thực hiện
Các tổ chức, đoàn thể, giáo viên, giáo viên chủ nhiệm lớp có trách nhiệm triển khai nội dung, nội quy này tới từng cá nhân trong tập thể tổ chức và tới tất cả học sinh trong lớp, trường, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về việc thực hiện Nội quy của từng cá nhân trong tổ chức đoàn thể và từng học sinh do lớp mình phụ trách.
Trong quá trình áp dụng, có ý kiến gì cần điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi, yêu cầu gửi về ban giám hiệu nhà trường.

Nơi nhận
– Các đoàn thể nhà trường
– Lưu VT HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Xuân vinh